Together

Sørlandskirken og korona

Informasjon fra Sørlandskirken angående covid-19/koronaviruset!

Oppdatert 11. mai:

Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan håndterer vi som kirke dette? Her kommer et infoskriv med den viktigste informasjonen. Sørlandskirken følger situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Policy per 11. mai 2020:

NYHET: Muligheten til å arrangere samlinger for inntil 50 personer er nå gitt av myndighetene. Sørlandskirken vil på ulike måter benytte denne muligheten, og fra og med 24. mai legge til rette  for samlinger i tråd med: «Smitteverveileder – bransjestandard for Gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker.» Følg hver enkelt forsamlings kommunikasjon, eller kontakt forsamlingsleder for mer informasjon om lokal praksis.

For Sørlandskirken vil det legges til rette for to samlinger (Gudstjenester og søndagsskole) søndag 24. mai, 31. mai, 7. juni og 14. juni. kl. 10.30 og kl. 12.00. Søndagsskolen vil være kl. 10.30. Sørlandskirken fortsetter å sende forenklede Gudstjenester (talen og lovsang) via streamingtjenester på søndager. Egen link for dette blir lagt ut hver søndag.

Flow starter opp igjen med samlinger hver fredag kl. 20.00.

Tentro-Gudstjenesten er flyttet fra 25. april til 12. september.

Vi vil oppmuntre deg til å følge med på sosiale medier for oppdateringer om Gudstjenester og budskap vi vil gjøre tilgjengelig via nett. Kirken er ikke en bygning, og vi tror det kristne fellesskapet vil komme styrket gjennom dette.

Hygieneråd

Som kirke har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

  • Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger.
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre.
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.
  • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene.‍

Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Sørlandskirken, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen.
Dette er også en mulighet til å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.