Smagrupper Sorlandskirken

Lyst på fellesskap?

Da anbefaler vi en smågruppe! Vi ønsker å være en inkluderende menighet, og smågruppene er viktige for å erfare et nært felleskap med andre. I smågruppene ber vi sammen, deler Ordet, deler livet og hjelper hverandre. Ta kontakt med Arne for mer informasjon, tlf 47 33 57 77.