skip to Main Content

Konfirmasjon =Tentro 2024/2025

Begynner du i 9 klasse til høsten?
Da bør du vurdere Tentro!

Sørlandskirkens konfirmasjonsopplegg heter Tentro.
På Tentro kobler vi store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom samtale og undervisning, gøye turer og høytidelige merkedager.

Tentro er åpen for alle. Det stilles ingen krav til tro, dåp eller tilhørighet til Sørlandskirken. Men det forventes at elevene møter på alle samlingene og er engasjert i samtaler og aktiviteter.
Opplegget består av 2 merkedager, 2-3 turer og rundt 15 samlinger (ca annenhver fredag) Første tur er 30-31august, og første merkedag er 1/9, da er det presentasjon av konfirmantene og utdeling av Bibel til dem på gudstjenesten i Sørlandskirken kl 11:30. Fredagssamlingen starter i september Den siste merkedag er avslutningsgudstjenesten lørdag den 26. april kl 12:00.

Det koster 1950 kr å delta på Tentro.  Dette dekker de to første turene på høsten, materiale, mat/kos på fredags kveldene og avslutningsgudstjenesten.

Påsketuren kommer i tillegg.

Påmelding her: https://app.checkin.no/event/72882/konfirmant-i-sorlandskirken-2024-2025

Back To Top