Sørlandskirken holder til i Arendal og ble etablert i første halvdel av 80-tallet. Menigheten har ca. 330 medlemmer og samles på søndager til gudstjeneste og i smågrupper i hjemmene i løpet av uken. Menigheten har et godt tilbud til barn og ungdom på fredager og gjennom søndagsskolen.

Menighetens fellesskap har som mål å være som en stor familie, hvor det er plass til alle, og hvor alle skal kunne trives og vokse. Vi tror at det å dele gleder og sorger sammen, og kunne stille opp for hverandre, er en viktig del av det å være kirke.

Menigheten har historisk sett vært selvstendig og uavhengig, men ble i 2017 en del av pinsebevegelsen.

Sørlandskirkens drøm er at vår landsdel skal få oppleve Guds kjærlighet gitt gjennom Jesus Kristus. De gode nyhetene om Jesus Kristi nåde gjelder alle, og vi brenner for at mange flere skal få oppleve Han og bli etterfølgere av Han. Dette er uttrykt i menighetens hensikt:

Sørlandskirken vil gjøre Jesus synlig for alle mennesker, og skritt for skritt hjelpe hver enkelt til helhjertet etterfølgelse av Han!