skip to Main Content

Termostat er Sørlandskirkens diakonale arbeid. Vårt formål er å gi omsorg og støtte til personer i en utfordrerne livssituasjon.

Vi tror at alle mennesker har en ukrenkelig verdi. I møte med mennesker bryr vi oss, hjelper og elsker alle betingelsesløst. Vi møter alle med respekt og uten fordommer. Alle mennesker er like verdifulle.

Vi har disse tilbudene:

  • Bestemors stue, et tilbud til lavinntektsfamilier med barn i barnehage alder. Les mer på: bestemorsstue.no
  • Vi koordinerer opplevelsesktortet Join Arendal. Les mer om dette på joinarendal.no
  • Ulike integreringstilbud i samarbeid med KIA
  • Familiebursdager for lavinntektsfamilier
  • Stiller med frivillig på Frelsesarmeens matutdeling.
logo-750
logo-750
Back To Top