Vi ønsker å være en inkluderende menighet, og smågruppene er viktige for å erfare et nært fellesskap med andre. I smågruppene ber vi sammen, deler Ordet, deler livet og hjelper hverandre.

Smågruppa er stedet du kan ta med deg klassekameraten eller kollegaen du har bedt for, og som begynner å bli nysgjerrig på troen din. Smågruppa er også stedet der du kan komme med dine spørsmål, og bli styrket i troen.

Annenhver onsdag er det smågrupper, og annenhver søndag LIFEgroup for ungdommer.