skip to Main Content

Begynner du i 9. klasse høsten 2023? Da bør du vurdere Tentro, Sørlandskirkens konfirmasjonsopplegg.

På Tentro kobler vi store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom samtale og undervisning, gøye turer og høytidelige merkedager. Tentro er åpen for alle. Det stilles ingen krav til tro, dåp eller tilhørighet til Sørlandskirken, men det forventes at elevene møter på alle samlingene og er engasjerte.

Opplegget består av rundt 15 samlinger annenhver fredag i Sørlandskirkens lokaler. Vi reiser på to-tre helgeturer, og vi har to merkedager. Den første er i starten av skoleåret, der konfirmantene blir presentert på en gudstjeneste og får utdelt en bibel i gave. Mer info om dato kommer.

Den siste merkedagen er avslutningsgudstjenesten lørdag 27. april 2024 kl. 12:00 i Sørlandskirkens nye storstue, Barbu Scene. Vi lager en flott feiring.

Pris deltakeravgift: Info kommer.

Som Tentro elev inngår en medlemsavgift ca kr. 50,- til PBU/Pinse Ung i deltakeravgiften. Tentro er et nasjonalt, frikirkelig undervisningsopplegg og lærerne har gjennomgått lederkurs i PBU. Sjekk ut: https://pinseung.no/tentro/

Alle lederne gjennomgår kurset trygge kirker https://pinseung.no/trygge-kirker/ og må fremvise politiattest.

Ved innbetaling bekrefter du at du ønsker å være medlem. Dette dekker de to første turene på høsten, materiale, mat/kos på fredags kveldene og avslutningsgudstjenesten.

Flow er Sørlandskirkens ungdomkirke og har sine samlinger hver fredag kl. 20:00-ca 22:30. Se egen info-fane. Tentro elevene er velkommen til å delta på dette opplegget. Både samlinger og turer.

Avgift til den populære påsketuren i palmehelgen kommer i tillegg til deltakeravgiften.

Back To Top