Vi reiser på tur hver høst, påskeleir hver påske, og til YouthPlanet i Sarons Dal hver sommer. I tillegg er vi gode på å spontant arrangere en overnatting, og finne på noe sprell utenom programmet.