skip to Main Content

I Sørlandskirken tror vi at barna har en naturlig og selvfølgelig plass i Guds rike. Vårt ønske er å kunne tilby et bredt og variert tilbud for barn, som gir bevegelse mot Jesus.

Kidz er en søndagsskole for alle barn i alderen 3-12 år. Vi treffes hver søndag kl. 11.30 og deler barna inn i tre aldersgrupper: MiniKidz 3-5 år, MaxiKidz 1-4. klasse og Tweens 5-7. klasse. Vennskap med Gud og hverandre, bibeltro undervisning tilpasset de ulike alderstrinn og masse moro er en fellesnevner for alle gruppene.

Vi har også en lovsangsgruppe for barn som heter Kidzpraise. Det er for barn fra 1-7. klasse og de øver på fredager før Shine jr. og på enkelte søndager. I tillegg har vi stor tro på leirarbeid, og har flere turer i løpet av året som det er mulighet for å sende de litt større barna på.

Back To Top