skip to Main Content

I Sørlandskirken legger vi vekt på å bygge gode og nære relasjoner. Vi vil hjelpe hverandre til vekst i troslivet og støtte hverandre i livets store og små utfordringer. Som en familie. Annenhver onsdag har vi smågrupper i hjemmene der vi spiser et lite måltid, deler livet og søker Gud sammen. Det er to gruppeledere i hver gruppe som har ansvar for å tilrettelegge og skape innhold på smågruppekveldene.

Vi anbefaler å koble seg på en smågruppe!

Ta kontakt med pastor Peter Haltorp for å melde interesse. Tlf. 92 68 88 78. Epost: peter@sorlandskirken.no

Back To Top