Sørlandskirken holder til i Arendal og vår drøm er å starte nye kirker i bygder og byer på hele Sørlandet. På søndager samles Sørlandskirken til Gudstjeneste, og i uka er det smågrupper i ulike hjem hvor vi deler livet og samtaler om undervisningen fra Gudstjenestene. Kirke handler mer om relasjoner enn aktiviteter på en bestemt dag i uken, og det kristne livet uttrykkes, utvikles og praktiseres best ved å dele livet med hverandre i hverdagen. Vi ønsker å være en kirke som støtter og hjelper hverandre over en felles frokost, en rask kaffe, en god lunsj eller et gourmet målltid. En kirke der vi hjelper og oppmuntrer hverandre til å leve livet som Jesus gjorde og lærte, og være en kirke der vi lever i relasjon til hverandre.