skip to Main Content

Sørlandskirkens hensikt er å gjøre Jesus synlig for alle mennesker, og skritt for skritt hjelpe hver enkelt til helhjertet etterfølgelse av Ham. Annenhver onsdag kl. 18.30 inviteres du derfor til bønn, lovsang og undervisning, forkortet B.L.U. Her er det satt av god tid til å be sammen, lovsynge og reflektere på Guds ord. Vi ønsker å se nådegavene i funksjon, og vokse i dette disse kveldene.

BLU VÅREN 2024 : 17/1, 31/1, 14/2 , 28/2, 13/3, 10/4 , 24/4, 8/5 OG 22/5 

Back To Top